Cụm Máy Chủ Quyền Lực
Ra mắt tháng 04/2016
Exp : 200x - Drop : 50x Exp :200x - Drop :50x
Không Webshop - GHRS

Anphatest 23 / 08 / 2016
OpenBeta 13h - 26 / 08 / 2016


Cụm Máy chủ Huyền Thoại
Ra mắt tháng 7/2016


Cụm Máy chủ Đế Vương - Ra mắt tháng 6/2016

Hệ thống quản lý tài khoản Mu Hùng Vương 2015 . Các bạn vui lòng click vào hình ảnh để vào trang quản lý tài khoản của cụm Server.