Cụm Máy Chủ Huyền Thoại
Ra mắt tháng 11/2016
Exp : 200x - Drop : 50x


Cụm Máy chủ Quyền Lực
Ra mắt tháng 1/2017
Exp :200x - Drop :50x
Không Webshop - GHRS

Anphatest 10 / 01 / 2017
OpenBeta 13h - 14 / 01 / 2017


Cụm Máy chủ Đế Vương - Ra mắt tháng 6/2016

Hệ thống quản lý tài khoản Mu Hùng Vương 2015 . Các bạn vui lòng click vào hình ảnh để vào trang quản lý tài khoản của cụm Server.